eBook: Andra aret pa Malory Towers (DRM EPUB)
 
電子書格式: DRM EPUB
作者: Enid Blyton 
分類: Classic fiction (Children's / Teenage) ,
School stories (Children's / Teenage)  
書城編號: 27930418


售價: $91.00

購買後立即進貨, 約需 1-4 天

 
 
製造商: Saga Egmont
出版日期: 2023/12/05
ISBN: 9788728414842

商品簡介
Nar flickorna borjar andra lasaret pa Malory Towers far de mota sin nya klassforestandare, miss Parker, och tre nya flickor som ska ga i klassen. Darrell och hennes vanner ar mer an redo for annu ett ar av skamt och rackartyg, men snart upptacker de att det finns en tjuv bland dem och att en av de nya flickorna, Daphne, inte alls ar den hon utger sig for att vara ...
Enid Blyton 作者作品表

Malory Towers: First Term TV Tie-in: Book 1 (Paperback)

Magical Stories (Paperback)

The Magic Faraway Tree: Goodnight, Fairy: A Lift-the-Flap Story (Board book)

The Magic Faraway Tree: Let's Have a Picnic: A Lift-the-Flap Story (Board book)

Famous Five Graphic Novel: Five Run Away Together: Book 3 (Paperback)

Famous Five Graphic Novel: Five Go to Smuggler's Top: Book 4 (Paperback)

Five-Minute Summer Stories (Paperback)

Stories for Six-Year-Olds (Paperback)

eBook: Mystery of the Secret Room (DRM EPUB)

eBook: Fjarde aret pa Malory Towers (DRM EPUB)

eBook: Sista terminerna pa Malory Towers (DRM EPUB)

Cuentos de Brujas a Medianoche / Tales of Tricks and Treats (Hardcover)

Goodnight Stories (Paperback)

eBook: Goodnight Stories (DRM EPUB)

eBook: Six Cousins at Mistletoe Farm (DRM EPUB)

eBook: Sea of Adventure (DRM EPUB)

eBook: Valley of Adventure (DRM EPUB)

Pump Prysur: Twm a’r Trysor (Paperback)

Pump Prysur a’r Ci Coll (Paperback)

eBook: Andra aret pa Malory Towers (DRM EPUB)

還有... [顯示所有作品]

* 以上資料僅供參考之用, 香港書城並不保證以上資料的準確性及完整性。
* 如送貨地址在香港以外, 當書籍/產品入口時, 顧客須自行繳付入口關稅和其他入口銷售稅項。

 

 

 

  我的賬戶 |  購物車 |  出版社 |  團購優惠
加入供應商 |  廣告刊登 |  公司簡介 |  條款及細則
 
  香港書城 版權所有 私隱政策聲明
 
  顯示模式: 電腦版 (改為: 手機版)